Grono pedagogiczne

 GRONO PEDAGOGICZNE

 Skład grona pedagogicznego oraz pracownika sekretariatu na rok 2017/2018

 

mgr MARTA CZAJCZYŃSKA- Kierownik SPK, nauczycielka języka polskiego

mgr ANDRZEJ KAMIŃSKI- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr DOROTA KOBYLARSKA- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr MARTA LAZAROWICZ- nauczycielka języka polskiego

mgr ALINA MAZAŃSKA- nauczycielka wiedzy o Polsce

mgr EWA SOCHACKA- nauczycielka wiedzy o Polsce oraz nauczycielka biblioteki

 

Pani GRAŻYNA SZYMAŃSKA - sekretariat