Plan pracy szkoły na rok 2017/2018

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY PUNKT KONSULTACYJNY PRZY AMBASADZIE RP W RZYMIE Z SIEDZIBĄ W OSTII

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 września 2017 roku

2.

Zimowa przerwa świąteczna

20 grudnia 2017 roku - 7 stycznia 2018 roku 

Zajęcia po Bożym Narodzeniu rozpoczną się w poniedziałek 8 stycznia 2018 roku

3.

Zakończenie I semestru

22 stycznia 2018 roku

4.

Rada klasyfikacyjna

29  stycznia  2018 roku

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

 28 marca  2018 roku - 4 kwietnia  2018 roku

6.

Dodatkowe dni wolne

 1 listopada 2017 roku- Wszystkich Świętych

25 kwietnia 2018 roku- włoskie święto państwowe Święto Niepodległości

 

 

9.

 

Uroczystości szkolne

11 września 2017 roku- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

10 października 2017 roku- spotkanie z pisarką Lilianą Bardijewską

25 października 2017 roku- Ślubowanie uczniów klasy I

 6-8 listopada  2017 roku– Szkolny Tydzień Niepodległości

13 listopada 2017 roku- NIEPODLEGŁA –podsumowanie konkursu poświęconego Józefowi Piłsudskiemu- pokaz filmu nakręconego przez uczniów.

 

4-6  grudnia 2017 roku- tydzień mikołajkowy w klasach

12 grudnia 2017 roku- Jasełka

7, 12-13 lutego 2018 roku- klasowe bale karnawałowe

21 marca 2018 roku – topienie Marzanny

26-28  marca  2018 roku-  tydzień tradycji i zwyczajów wielkanocnych

2 maja 2018 roku- Bóg, Honor, Ojczyzna- przedstawienie teatralne z okazji rocznicy uchwalenia

  Konstytucji 3 Maja. Święto Polonii i Polaków za granicą

2 czerwca  2018 roku- Spartakiada szkolna

11 czerwca 2018 roku- Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

      

10.

Rada klasyfikacyjna

Rozdanie świadectw

Rada Podsumowująca

28 maja 2018 roku

 

11  czerwca 2018 roku

12 czerwca 2018 roku

11.

Dni wolne, podczas których pracujemy

2 maja 2018 roku-  odrabiamy za 20 grudnia 2017 roku


2 czerwca 2018 roku- sobota - SPARTAKIADA

12.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 11 czerwca 2018 roku